Jak dbać o rozwój pracowników?

Pracownik, który się nie rozwija jest pracownikiem, który ma duże szanse na wypalenie zawodowe i wpadnięcie w sytuację, w której przestaje być dla firmy atutem. Dlatego o rozwój pracowników warto dbać w sposób systematyczny.

Ocena
Jednym z podstawowych narzędzi stosowanych w firmach jest ocena pracownika. Ta ocena może przebiegać różnorodnie. To może być ocena efektów fizycznych (liczba przeniesionego towaru, sprzedanych usług, obsłużonych klientów), ocena dokonana przez współpracowników (jakość współpracy, zaangażowanie, etc.) czy ocena dokonana przez dział HR.

Ocenianie jakości pracy jest ważne, gdyż pozwala nam stwierdzić na ile dany pracownik przyczynia się dla dobra firmy (zyski, jakość współpracy, etc.). Ocena ta może też być pomocna przy ustalaniu efektywności inwestycji w rozwój pracowników.

Rozwój
Rozwój może dokonywać się na szkoleniach organizowanych w firmie lub na zewnątrz, poprzez samodzielną pracę pracownika, dzięki mentoringowi ze strony współpracowników, dzięki coachingowi.

Naszym zadaniem jako pracodawcy będzie ustalenie najpierw poprzez ocenę i rozmowę z pracownikiem jego potrzeb rozwojowych, a następnie dobranie odpowiednich narzędzi, które najprędzej pomogą w danym rozwoju.

Po jakimś czasie możemy dokonać kolejnej oceny i sprawdzić czy i w jaki sposób sytuacja się zmieniła.