Szkolenia firmowe, czyli czego warto uczyć pracowników i kto powinien to robić?

Zdecydowanie warto doszkalać pracowników z wiedzy na temat firmy, czyli produktów firmowych, zasad panujących w firmie, etc. Tego typu szkolenia mogą prowadzić pracownicy z dłuższym stażem, bezpośredni kierownicy lub pracownicy HR.

Warto doszkalać także pracowników z nowych umiejętności twardych przydatnych na rynku, czyli np. obsługi nowych programów komputerowych, nowych sprzętów, które pojawią się w firmie, etc. Tego typu szkolenia mogą prowadzić trenerzy zewnętrzni lub można wysłać kilkoro pracowników na zewnętrzne szkolenie, a następnie oni mogą szkolić resztę zespołu.

Warto także szkolić pracowników z umiejętności miękkich, takich jak: kreatywność, praca w zespole, zarządzanie czasem, zarządzanie stresem, etc. Tego typu szkolenia prowadzić powinni wykwalifikowani psychologowie, najlepiej z doświadczeniem w pracy w firmach o podobnym profilu co nasza.

Szkolenia mogą być prowadzone on-line, na miejscu lub wyjazdowo, aby pracownicy mogli skupić się na temacie szkolenia. O tym jak prowadzić dane szkolenie warto zdecydować po konsultacji z prowadzącymi, gdyż mogą oni nam podpowiedzieć jak zachowują się grupy szkolenie z danego zagadnienia w ten czy inny sposób.