Zarządzanie wiedzą w firmie

Jednym z największych kapitałów firmy jest wiedza. Znajduje się ona tuż obok ludzi i finansów. Zarządzanie wiedzą może dla jednych oznaczać zarządzanie patentami, dla innych know-how’em na którym oparte są działania firmy. We wszystkich przypadkach warto zadbać o tę wiedzę, którą posiadamy w firmie, aby firma mogła czerpać korzyści z tej wiedzy i budować na niej swoją przyszłość.

apple-256263_1280

W przypadku patentów warto skontaktować się z odpowiednim biurem rzecznika patentowego, które to biuro pomoże nam w zdobyciu odpowiedniego patentu (krajowego, europejskiego).

W przypadku wiedzy, której nie planujemy opatentować, warto zadbać samodzielnie o tę wiedzę.

Najprostszym sposobem jest gromadzenie wiedzy w plikach tekstowych, instruktażach umieszczonych na lokalnym serwerze do którego dostęp będą mieli wszyscy pracownicy.

Bardziej nowoczesnym (tak na poziomie lat 50-tych XX-ego wieku) sposobem jest tworzenie filmów instruktażowych dla nowych pracowników, w których to filmikach starsi pracownicy tłumaczą na czym polegają konkretne zadania.

Jeszcze bardziej nowoczesnym sposobem jest tworzenie baz danych zawierających wiedzę firmy oraz połączenie tych baz z wewnętrznym kursem on-line podczas którego nowi pracownicy mogliby się sprawdzić na konkretnych przykładach znajdujących się w bazie firmy.

Jest wiele różnych możliwości w kwestii zarządzania wiedzą w firmie. Warto dbać o tę wiedzę od samego początku.